FULLGEAR FRM 75W-90 (BDN, 20L)

API GL-5/GL-4; ZF TE-ML 21A/19C/17B/16F/12N/12L/05A

Технические характеристики

Паспорт безопасности

Масло Opet FullGear FRM 75W-90. 20 литров